Získejte odhad nemovitosti ZDARMA online! Zabere to jen pár minut a budete znát hodnotu své nemovitosti.

Reality

Úschova peněz při koupi nemovitosti

Kupovat dům není to samé jako dojít do samoobsluhy pro deset rohlíků. Dům stojí poměrně mnoho peněz. Z toho důvodu je dobré při nákupu nemovitosti své finance dostatečně ošetřit. Stejně tak je důležitá úschova také pro prodávajícího. Ten bude při prodeji určitě klidnější, pokud bude mít jistotu, že po přepisu nemovitosti dostane smluvenou částku. Víte, kam se skládá kupní cena za nemovitost?

02. 05. 2024 | Lucie Stříbrná

Hlavní stránkaBlogÚschova peněz při koupi nemovitosti

Kupovat dům není to samé jako dojít do samoobsluhy pro deset rohlíků. Dům stojí poměrně mnoho peněz. Z toho důvodu je dobré při nákupu nemovitosti své finance dostatečně ošetřit. Stejně tak je důležitá úschova také pro prodávajícího. Ten bude při prodeji určitě klidnější, pokud bude mít jistotu, že po přepisu nemovitosti dostane smluvenou částku. Víte, kam se skládá kupní cena za nemovitost?

Co je to úschova peněz a jak funguje? 

Úschova peněz je v procesu prodeje nemovitostí nejen běžnou, ale hlavně nezbytnou záležitostí. Možná namítnete, že to jde určitě i bez ní. Ano, jde. Ale my to zásadně nedoporučujeme, jelikož to může přinést spoustu starostí. Naopak s úschovou má kupující jistotu, že o peníze nepřijde a dojde k převodu vlastnického práva na jeho osobu. 

Úschova peněz se používá hlavně proto, že mezi podpisem kupní smlouvy a zapsáním nového vlastníka na katastru uplyne asi měsíc. Po celou tuto dobu je potřeba, aby byly obě strany chráněné. Kupující může mít obavy, že přijde o peníze a nemovitost na něj nebude přepsaná. Teoreticky by tak mohl prodávající nabídnout nemovitost několika zájemcům, inkasovat peníze a nemovitost si nechat. 

Naopak prodávající by zase hodně riskoval, pokud by kupní smlouvu podepsal, podal návrh na převod vlastnických práv a nebyl by si jistý, že peníze od kupujícího dostane. V krajním případě by mohlo dojít k tomu, že bude nový majitel zapsaný v katastru a za nemovitost nikdy nezaplatí. Vzhledem ke zmíněným důvodům je jasné, že úschova peněz je důležitá pro obě strany.

Výhody úschovy peněz:

  • Bezpečnost - Bezpečí na prvním místě. Úschova peněz snižuje riziko zneužití financí nebo jejich ztráty během transakce.
  • Flexibilita - Neexistuje jen jeden typ úschovy a vy si můžete vybrat právě takový typ, který vám bude vyhovovat.
  • Důvěra  - Velkou roli hraje také důvěra. Úschova slouží jako záruka pro prodávajícího i kupujícího, že obchod proběhne zcela v pořádku.
  • Právní rámec - Díky úschově získáte také právní ochranu pro všechny zúčastněné strany.

Typy úschovy peněz

Obecně se dá říci, že při prodeji nebo nákupu nemovitosti můžete zvolit ze tří základních typů úschovy peněz. Jde o:

  • Notářskou úschovu.
  • Advokátní úschovu.
  • Bankovní úschovu.

K tomu lze vyjmenovat ještě další možnost úschovy peněz. A to přímo u realitní kanceláře. Je jasné, že každá úschova peněz má své výhody i nevýhody. Představíme si klady a zápory jednotlivých možností.

Advokátní úschova peněz

Úschova peněz u advokáta je velmi oblíbená. Dalo by se říci, že je nejvyužívanější metodou. Je to proto, že advokátní úschova stojí nejméně peněz. Navíc je také praktická. Advokát se kromě úschovy může postarat o sepsání kupní smlouvy. Vy díky tomu můžete při převodu nemovitosti komunikovat s jednou osobou. Zároveň můžete také všechny potřebné dokumenty podepsat na jednom místě. A výhodou také je, že advokáti umí připravit smlouvu na míru. Dokáží do ní zapracovat opravdu mnoho připomínek. 

Nevýhodou může být případná nedůvěra v advokáta. V minulosti se totiž stalo již několikrát, že advokát uschované peníze zpronevěřil. Z toho důvodu je tedy ideální dobře zvážit, kterému advokátovi peníze svěříte. Advokát musí splňovat pravidla stanovená Českou advokátní komorou. Vždy musí mít zřízený zvláštní účet a také by měl každou úschovu nahlásit komoře. 

Každý advokát musí být povinně pojištěný minimálně do výše 5 milionů. To ovšem při dnešních cenách za nemovitosti není příliš vysoká částka. A je třeba říci, že pojištění se nevztahuje na zpronevěru. Advokáta si tedy vybírejte důkladně. Vhodné je osobní doporučení někoho ze známých.

Notářská úschova peněz

Úschova peněz u notáře funguje podobně jako úschova u advokáta. Cenu notářské úschovy určuje tarif. Ten se řídí platnou vyhláškou. S určitostí však lze říci, že ze všech typů úschov je právě ta notářská nejdražší. Notáři jsou sice také ze zákona pojištěni, ale ani tady vám pojistka nezaručí 100% bezpečí. Stejně tak za případně ztracené peníze neručí stát. Je tedy vhodné si najít osvědčeného a spolehlivého notáře.

Bankovní úschova peněz

V případě bankovní úschovy prakticky nehrozí nebezpečí, že o své peníze přijdete například kvůli zpronevěře. Bankovní instituce jsou vysoce pojištěné, kontrolované státem a navíc do vysoké míry kryté. Z tohoto pohledu je tedy bankovní úschova opravdu výhodná. Nevýhodou však může být cena. Ta bývá u bankovní úschovy vyšší než například u advokátní kanceláře. Smlouva o úschově je u banky v podstatě daná. Prostor pro vyjednávání tady příliš nečekejte. Banka má obvykle vzor smlouvy a přistoupí maximálně na mírné úpravy.

Úschova u realitní kanceláře

Zmínili jsme také možnost úschovy u realitní kanceláře. Podle legislativy realitní kanceláře nesmí úschovu peněz sami nabízet. Poskytovat ji však smějí. A to v případě, že je o to klienti sami požádají. Žádost o úschovu u realitní kanceláře musí být písemná. Platí tady, že peníze musí být uložené na samostatném účtu. Výhodou může být to, že realitní kanceláře často nechtějí další peníze za úschovu, ale službu nabízí zdarma. Nevýhodné je, že dohled nad činností realitek je malý. Jde tedy stoprocentně o nejrizikovější úschovu peněz.

Smlouva o úschově peněz

Vzorovou smlouvu by měl mít k dispozici každý, kdo nabízí služby úschovy peněz. Ve smlouvě nesmí chybět informace o termínu a způsoby úhrady kupní ceny do úschovy. A samozřejmě také informace o podmínkách výplaty kupujícímu. Obvykle se peníze vyplácí ve chvíli, kdy dojde k zápisu do katastru nemovitostí. Nicméně tuto skutečnost je třeba do smlouvy zapsat. Není od věci si nechat smlouvu předložit před podpisem a nechat ji zkontrolovat právníka.

Poplatky za úschovu peněz

Poplatky za úschovu financí se mohou lišit v závislosti na tom, kdo vám službu poskytuje. A také jsou závislé na složitosti transakce. Cena za úschovu u notáře se obvykle pohybuje mezi 1000 až 30 000 Kč. Záleží na tom, jak je vysoká částka, kterou potřebujete uschovat. Obdobné je to také u advokáta. Částky se liší v závislosti na tom, kolik peněz je třeba uschovat. Obecně lze tedy říci, že čím vyšší částku potřebujete uschovat, tím vyšší částku za úschovu zaplatíte. Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv druh úschovy, vždy si důkladně přečtěte smlouvu a případně ji nechte upravit.

Lze úschovu peněz zrušit? 

To záleží právě na tom, jak je sepsaná smlouva o úschově. V některých případech je možné úschovu zrušit, pokud dojde k porušení smluvních podmínek nebo v případě, že obě strany souhlasí.